doe mee

Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen vragen dat België, net als vele burgerbewegingen in Congo, een eerlijk en veilig verkiezingsproces bepleit met respect voor de grondwet. Ook de steun aan burgerschapsvorming door lokale organisaties maakt uit deel van de oproep.

Oproep aan de politici

Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen vragen dat België in 2016 zowel bilateraal als multilateraal de volgende 5 punten actief bepleit en ondersteunt om bij te dragen aan vrede in Congo: 

  1. De organisatie van een eerlijk en veilig verkiezingsproces. Indien de parlementaire en presidentsverkiezingen dit jaar onhaalbaar zijn, dienen meerderheid, oppositie en middenveld tot een nieuwe kieskalender te komen en een korte overgangsperiode te bespreken. 
  2. Geen nieuwe ambtstermijn voor president Joseph Kabila. De Belgische steun aan het verkiezingsproces moet gekoppeld worden aan inachtneming van de grondwet die exact tien jaar bestaat. Kabila kan volgens de grondwet geen derde mandaat opnemen en moet dus aftreden. 
  3. Respect voor de democratische vrijheden van alle burgers, en met name ook van politici, activisten en journalisten. Schendingen van de mensenrechten moeten strikt worden opgevolgd. België dient ze ondubbelzinnig te veroordelen. Bij ernstige misdaden moet België gepaste maatregelen treffen tegen de Congolese overheid en personen die geweld gebruiken of oproepen tot geweld. 
  4. De uitvoering van projecten van lokale organisaties uit het middenveld. België moet burgerschapsvorming actiever ondersteunen. Het is belangrijk dat de bevolking gesteund wordt om geweldloos en met kennis van zaken op te komen voor haar grondwettelijke rechten. 
  5. De ontwapening van rebellengroepen in Oost-Congo. België moet blijven ijveren voor de efficiënte uitvoering van de ontwapening van rebellengroepen en de bescherming van de burgerbevolking. Dit kan enkel door een betere samenwerking tussen het Congolese leger en de VN-vredesmissie MONUSCO.

Deze oproep wordt uitgediept in campagnedossier. Te bestellen voor € 2 of gratis te downloaden.

Bestelformulier

Downloaden

Icon made by Freepik from www.flaticon.com 

partners