Materiaal

Hieronder vind je een overzicht van het campagnemateriaal.
De partners bieden je diverse (educatieve) producten gratis downloadbaar aan. Deze kun je gewoon downloaden bij het product. Voor de betalende producten download je het bestelformulier met hierop alle aangeboden betalende producten. Download het hier. Je vind het ook telkenmale bij een betalend product. Vul het in en mail het naar paxchristi@paxchristi.be.

thema | Eeuwenlang boden dilemma-sprookjes gespreksstof voor verstrooiing en conflicthantering tijdens de lange Afrikaanse nachten.

campagne | Campagnebeeld in diverse formats.

thema | Diverse auteurs werpen hun blik op Congo: over de verkiezingen, de politieke situatie, het middenveld en activisme, de mensenrechtensituatie en het sociaal-economische.

campagne | Campagnekrant met campagnetekst en overzicht van acties en materialen

thema | Een quiz, Q&A en tijdslijn over het thema.

campagne | Het lespakket rond Vrouwen in Oost-Congo belicht de specifieke problemen die vrouwen ondervinden in het conflictgebied.

thema | Via dit spel leer je de mechanismen kennen in een democratische rechtsstaat als België die jongeren kunnen gebruiken om op te komen voor hun belangen.

campagne | Zeven sterke getuigenissen uit Congo, zeven fragmenten uit het Marcusevangelie alsook andere suggesties tot bezinning en wakes.

thema | Drie levensverhalen van Congolese geweldloze activisten uit het verleden en het heden met verwerkingssuggesties.

campagne | Telema (Sta op) brengt sinds januari 2015 jongeren bijeen om op te komen voor vrede, rechtvaardigheid en waardigheid. Wij bieden de film aan met Nederlandse ondertiteling (via YouTube) en met een korte inleiding en nabespreking.

campagne | Serge Gihana, geboren in Goma in Oost-Congo, initieert je leerlingen in de kunst van het schrijven van rapteksten.

campagne | Huur de fototentoonstelling ‘Oost-Congo: beelden van conflict, gezichten van hoop’ van de Congolese fotograaf Chrispin Mvano.

campagne | Hang ze uit aan je raam, in je school of waar dan ook en motiveer medeburgers om te kiezen voor vrede.

campagne | Laat de kracht van vrede wapperen in de wind.

| Schrijf je in voor de vrede!

campagne | Voor de vrede moet je soms je handen vuilmaken, maar alvast niet je kleren

campagne | Voel jij je ook aangetrokken tot vrede? Schaf dan de peace-magneet aan.

thema | Al twintig jaar kent Congo, en vooral het oosten van het land, oorlog en onveiligheid. De weg naar vrede is allesbehalve evident. Welke zijn de puzzelstukken om tot vrede te komen in (Oost-)Congo?

| Deze bundel bevat zeven getuigenissen, een Franciscaanse vredeswake, verbazende spreuken, gebeden en liederen uit de Congolese traditie. Ideaal voor in uw gemeenschap, gezin, parochie en zorginstelling.

thema | De documentaire vertonen in aanwezigheid van filmmaakster, Elien Spillebeen. Over de documentaire en over de concrete initiatieven van Mama Kivu om vrouwen te ondersteunen.

thema | Strip, geïnspireerd op het leven van een Congolees die tijdens de koloniale periode als klein jongetje in Europa belandde. Hij wordt een legende in sociale strijd en de humanistische eisen van de Congolezen.

thema | Bundel met een selectie van educatieve materialen over Congo, zijn geschiedenis en conflict.

campagne | Maak kenbaar dat ook jij kiest voor vrede! Plak deze sticker op een zichtbare plaats en steun mee de oproep tot vrede.

thema | In deze les maken leerlingen kennis met de figuur Bosco Ntaganda (the Terminator), een notoir ex-rebellenleider die in 2014 voor het Internationaal Strafhof in Den Haag verschijnt.

thema | Aan de hand van een boeiend verhaal maken de kinderen kennis met Kwansi en haar leefwereld (een dorp in Congo aan de rand van het regenwoud).

thema | Leerlingen maken via de Congokoffer kennis met Yanga, een leeftijdsgenote uit Congo.

thema | De fotoset 'Mama Betty in Congo' bestaat uit een set van 12 foto's en een handleiding voor de leerkracht.

thema | Deze bijzondere documentaire vertelt het verhaal van buitengewoon sterke vrouwen in Oost-Congo.

partners