nieuws

Q&A over politiek akkoord in Congo

Op 18 oktober 2016 ondertekenden vertegenwoordigers van meerderheid, oppositie en middenveld in Kinshasa een politiek akkoord over de verkiezingen in Congo.

Het akkoord is het sluitstuk van een dialoog die aanving op 1 september jl. President Joseph Kabila haalt (voorlopig) zijn slag thuis: hij mag op post blijven tot mei 2018. Is de crisis nu opgelost? Nadia Nsayi van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen beantwoordt vijf vragen.

  1. Hoe verliep de dialoog?
  2. Wat staat er in het akkoord?
  3. Is de crisis daarmee opgelost?
  4. Hoe reageert de ‘internationale gemeenschap’?
  5. Wat moet er nu gebeuren?

Q & A

Foto: Vital Kamerhe/Radio Okapi/Creative Commons

partners