Nieuws

campagne | Een geslaagde campagne. De naakte cijfers.

campagne | Congolese jongeren strijden voor verkiezingen en een vreedzame machtswissel. Met de Vredesweekcampagne willen wij hun stem ook hier versterken.

campagne | De Congolese burgerbeweging Africa Reconciled bracht 72 jongeren samen voor een vorming 'actieve geweldloosheid' om positieve verandering te realiseren.

campagne | De Vredesweek steunen zal nog nooit zo lekker geweest zijn. Help ons door jouw ‘Peace of Cake’ te bakken en verkoop deze in jouw omgeving.

campagne | Op 19 mei overhandigden we onze petitie met 3.725 handtekeningen aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders. De minister bevestigde zijn engagement voor vrede in Congo.

campagne | Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de verzending van het campagnemateriaal voor de nieuwe campagne "Congolezen strijden voor verandering. Versterk hun stem."

campagne | 3.699 mensen ondertekenden de politieke oproep.

campagne | Verzamel mee handtekeningen.

campagne | Vertoning documentaire "Congo, een dokter om vrouwen te redden" met gesprek met Leki die met haar muziek de film mee kleurt.

campagne | Initiatiefnemers Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen, kijken samen met de campagnepartners terug op een succesvolle start.

campagne | Persboodschap op 21 september.

campagne | Op 21 september, Internationale Dag van de Vrede, lanceren we de campagne feestelijk in Brussel met een optreden van Leki.

Leki

campagne | Karoline Kamosi, beter bekend als Leki, kiest ervoor om meter te worden van deze campagne. Waarom? Omdat er niets belangrijker is dan vrede, hier en in Congo, waar mijn roots liggen, vertelt Leki ons.

campagne | Oproep aan Belgische en Europese politici. Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen roepen België en de Europese Unie op om de ontwapening van rebellen en hun re-integratie in Oost-Congo hoog op de politieke agenda te zetten.

partners