doe mee

Kazerne Dossin - Depolariseer

Onze samenleving raakt hoe langer hoe meer opgedeeld in kampen. Wij tegen zij. De druk om ‘een kant te kiezen’ groeit. Die polarisering voel je ook in de klas. Wij-zij-denken zaait verdeling. Het vreet aan de sociale stabiliteit van onze samenleving, onze steden en buurten, onze scholen... In het uiterste geval kan polarisatie leiden tot massaal geweld, dat leert ons Kazerne Dossin. Daarom hebben we nu een sterke game changer nodig als antwoord.

In Nederland werken al veel professionals – agenten, burgemeesters, radicaliseringsexperts, leerkrachten, journalisten – met de depolarisatiestrategie van filosoof Bart Brandsma (www.polarisatie.nl). Die strategie is even eenvoudig als doeltreffend. In Vlaanderen ontwikkelde Kazerne Dossin een vorming rond deze methodiek. Aan de hand van inspirerende casussen en oefeningen krijgen de deelnemers concrete tools in handen om constructief om te gaan met polarisatie in hun omgeving.

 

Doelgroep: leerkrachten, directies en ander ondersteunend personeel
Prijs: € 250 per dagdeel (tot 30 personen)
Info en reservatie: infoatkazernedossin.eu

 

 

 

 

Icon made by Freepik from www.flaticon.com 

partners