doe mee

Thuis in mijn gemeente

De Vredesweekcampagne vindt plaats net voor de gemeenteraadsverkiezingen: hét moment dus om te bespreken hoe de gemeente een thuis kan zijn voor iedereen. De Vredesweek roept op om politiek opbod te vermijden en te kiezen voor een constructieve dialoog. De aanbevelingen die de campagne uitdraagt zijn hierbij het vertrekpunt.

  1. Per aanbeveling neemt een expert een vijftal minuten het woord. Hij/zij duidt inhoudelijk de thematiek en wijst op het belang ervan. Het is aan de organisator van het evenement om te beslissen welke aanbevelingen aan bod zullen komen. Er kan op alle vier gefocust worden, maar net zo goed enkel op de aanbeveling(en) die in de gemeente het meeste weerklank vindt(en).
  2. Vervolgens wordt het publiek in groepen van maximum 10 personen opgedeeld. In iedere groep wordt de aanbeveling besproken: Welke uitspraak is je bijgebleven? Waarom is dit belangrijk? Hoe creëert de gemeente nu al een ‘thuis(gevoel)? Hoe kan dit beter? Als je 1 opdracht mocht geven aan je gemeentebestuur om uit te voeren, welke is dat dan?
  3. Plenaire nabespreking.
  4. De uitkomsten van de avond worden op papier gezet, zodat ze ook kunnen gecommuniceerd worden naar het lokale beleid.

Je kan hierbij steeds rekenen op de ondersteuning van het Vredesweeksecretariaat.
Contacteer ons via infoatvredesweek.be en hou ons op de hoogte.

partners