kalender

woensdag, 28 september, 2016 - 20:00

Activist uit Congo op bezoek

Tijdens de Vlaamse Vredesweek, van 21 september tot 2 oktober, getuigt burgeractiviste Micheline over de actuele situatie in Congo, de acties van LUCHA en haar geweldloze strijd voor verandering in Congo.

Micheline Mwendike (31) komt uit de stad Goma in Oost-Congo. Ze behaalde er een masterdiploma in ‘Publieke economie’ en studeerde Politieke wetenschappen in Italië. Sinds 2012 is zij een van de drijvende krachten achter de burgerbeweging LUCHA (Lutte pour le Changement of Strijd voor Verandering). Samen met andere jongeren strijdt ze voor meer inspraak en sociale rechtvaardigheid voor het Congolese volk.

Kom luisteren naar haar inspirerend verhaal!

Inkom: Gratis.

Locatie: Bond zonder Naam, Sint Jacobsmarkt 39, 2000 Antwerpen.

Datum & uur: Woensdag 28 september om 20u
Graag inschrijven bij welkomatbzn.be

partners