Materiaal

Hieronder vind je een overzicht van het campagnemateriaal.
De partners bieden je diverse (educatieve) producten gratis downloadbaar aan. Je kan ze gewoon downloaden bij het product. Voor de betalende producten download je het bestelformulier met daarop alle aangeboden betalende producten. Download het hier. Je vindt het ook telkens bij een betalend product.
Vul het in en mail het naar paxchristiatpaxchristi.be.

| Een bundel over kijken en zien als belangrijk aspect in het vredevol omgaan met elkaar.

| 'Beestenberg': een plaats waar dieren samenkomen om problemen te bespreken en op te lossen. Aan de hand van acht dieren en tien verhalen word je wegwijs gemaakt in de geweldloze conflicttransformatie

| Mark Van de Voorde plaatst een spiritualiteit van geweldloosheid en een cultuur van verzoening tegenover de sfeer van angst.

| Een toolbox die mensen samenbrengt. Door ze – in dialoog met elkaar – ‘de ander’ te laten ontdekken.

| Aan de slag met de klas over de thema's liefde en verbondenheid

| In deze les staan we aan de hand van de actualiteit stil bij hoe onze mening en houding (tegen)over anderen worden beïnvloed door factoren waar we ons niet bewust van zijn

| Op een speelse manier leren leerlingen opmerkelijke gebruiken van verschillende culturen kennen, appreciëren en respecteren.

| Je gevoelens herkennen en leren uiten, is een eerste stap naar dialoog en naar het geweldloos oplossen van conflicten.

| ‘Kleuren in evenwicht’ biedt eenvoudige aanzetten en balanceert met verrassende lesmomenten tussen eigenheid en diversiteit, tussen identiteit en verbondenheid.

| Het lespakket ‘Wonen op het Dak’ maakt je leerlingen bewust van hun eigen beeldvorming, daagt hen uit om samen te werken en op een positieve manier om te gaan met diversiteit

campagne | Op een speelse manier werken rond man/vrouw rolverdeling, gelijkheid, verbondenheid, rituelen, eigen identiteit, de kracht van samenwerken en zorg opbrengen voor anderen

campagne | Het pakket ‘Puzzel aan de vrede’ haalt verschillende thema’s aan, waardoor het elke dag van de Vredesweek kan worden gebruikt.

campagne | Feliciteer mensen met een andere levensbeschouwing of religie op hun belangrijkste feestdagen.

thema | Een olijfgroen T-shirt met de opdruk ‘Be the change you want to see in the world’

campagne | Campagnebeeld in diverse formats.

campagne | Campagnekrant met campagnetekst en overzicht van acties en materialen

thema | Een Q&A en inspiratiebundel over het thema.

campagne | Schrijf je in op het digitaal aanbod rond 7 deelthema’s over liefdevol verzet en laat je inspireren voor een vredeswake of -viering.

campagne | Hang ze uit aan je raam, in je school of waar dan ook en motiveer medeburgers om te kiezen voor vrede.

| Schrijf je in voor de vrede!

campagne | Voel jij je ook aangetrokken tot vrede? Schaf dan de peace-magneet aan.

partners