Materiaal

Hieronder vind je een overzicht van het campagnemateriaal.
De partners bieden je diverse (educatieve) producten gratis downloadbaar aan. Je kan ze gewoon downloaden bij het product. Voor de betalende producten download je het bestelformulier met daarop alle aangeboden betalende producten. Download het hier. Je vindt het ook telkens bij een betalend product.
Vul het in en mail het naar vredeswinkelatpaxchristi.be.

thema | Ga met gratis downloadbare lesbrieven aan de slag met de Vredesweekthematiek

thema | Een Q&A en inspiratiebundel over het thema.

thema | Conflicten en spanningen in de samenleving komen ook de school binnen. Download hier gratis de infographic en de handige infofiches!

thema | De Vredesweek schuift vier aanbevelingen naar voor voor een lokaal vredesbeleid. In het dossier gaan we er dieper op in.

thema | Ook in 2018 hoogst relevant, een interactieve en inspirerende les over verbondenheid.

thema | Een workshop over vooroordelen, discriminatie en hoe we kunnen werken aan meer openheid en verdraagzaamheid

thema | Ga met je leerlingen de ontmoeting aan met wijkbewoners die zich thuis voelen in de bruisende wijken Kuregem, Matongé of de Marollen.

thema | Hoe komen we samen tot een klasklimaat waarin alle leerlingen zich thuis voelen en waar hun identiteiten welkom zijn?

thema | Ontdek met je klas waar leeftijdsgenoten zich thuis voelen.

thema | Een pakkend (prenten)boek gebaseerd op levensechte ervaringen van een Afghaans vluchtelingengezin uit Gent

thema | Op zoek naar een thuis

thema | 'Beestenberg': een plaats waar dieren samenkomen om problemen te bespreken en op te lossen. Aan de hand van acht dieren en tien verhalen word je wegwijs gemaakt in de geweldloze conflicttransformatie

partners