thema

thema | Ga met gratis downloadbare lesbrieven aan de slag met de Vredesweekthematiek

thema | Ontdek alle achtergrondinformatie over de campagne 'Bouwen aan vrede: Mag het wat m€€r zijn?'

thema | We confronteren Bertrand de Crombrugghe, hoofd dienst Vredesopbouw bij Buitenlandse Zaken, met de daling van het Belgisch budget voor Vredesopbouw en gaan dieper in op hoe de gereduceerde middelen aangewend worden.

thema | Eén van de eisen van de Vredesweek 2019 is om te zorgen voor efficiënte vredesoperaties. Wie beter aan het woord te laten dan Jean-Paul Deconinck, die in 2017-2018 bevelhebber was van MINUSMA, de VN-missie in Mali?

thema | ‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’ was de slogan waarmee ons land verkozen werd in het hoogste veiligheidsorgaan in de wereld. We vroegen Marc Pecsteen, Belgisch ambassadeur bij de Veiligheidsraad, hoe hij dat concreet ziet.

thema | Dankzij het nieuwe platform Westhoek Vredeshoek zal de boodschap dit jaar in de Westhoek extra krachtig weerklinken. We stellen de nieuwe partner graag aan jullie voor.

thema | Bouwen aan duurzame vrede is alleen mogelijk als de lokale burgers betrokken zijn. Vredesweekgetuige John Malith Mabor uit Zuid-Soedan vertelt er ons alles over.

thema | Welke bijdrage levert België vandaag aan vrede? In dit artikel kijken we kritisch naar de investeringen van ons land in vredes- en maatschappijopbouw, en naar de rol in de totstandkoming van efficiënte VN-vredesoperaties.

thema | Inleefspel bij de Vredesweek. Begeef je in de wereld van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en werk als diplomaat aan een veiligere wereld.

thema | Wie kan van zijn land een wereldmacht maken en wie laat zich verleiden tot een nucleaire oorlog? Of wie kiest, net zoals de Vredesweek, voor diplomatie én investeert in vrede?

thema | Ontdek op een speelse manier de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) zoals SDG 16 'Vrede, justitie en sterke publieke diensten'

thema | MIKADOE is een educatief pakket voor lagere scholen om de leerlingen te leren nadenken over problemen en oplossingsgericht te werken.

thema | Ontdek een uniek rondreizend educatief project met inleefatelier. De ontdekkingsreis toont dat vrede ondanks alle verschillen mogelijk is.

partners