thema

thema | Ga met gratis downloadbare lesbrieven aan de slag met de Vredesweekthematiek

thema | Een Q&A en inspiratiebundel over het thema.

thema | Vredesinitiatieven nemen, bestaande initiatieven steunen en lokale vredesfiguren in de kijker zetten

thema | Investeren in vredeseducatie

thema | Investeren in bemiddelaars op wijkniveau

thema | Het sociaal weefsel beschermen en de samenhang in de samenleving versterken door mensen van verschillende bevolkingsgroepen samen te brengen

thema | Hoe kan een stad als Ieper op een positieve manier omgaan met de toenemende diversiteit, investeren in een lokaal vredesbeleid en zorgen dat iedereen zich thuis voelt? Een verslag van de gespreksavond die hierover plaatsvond op 25 september

thema | Het is ondertussen een vaste traditie geworden, ook dit jaar en dit voor de derde keer vond tijdens de Vredesweek een vredeswandeling plaats in Haacht. De focus lag dit jaar op Thuis. Herbeleef de tocht en laat je inspireren!

thema | Conflicten en spanningen in de samenleving komen ook de school binnen. Download hier gratis de infographic en de handige infofiches!

thema | We trokken door Vlaanderen en interviewden burgemeesters van de verschillende politieke partijen. Allen begrijpen het belang van 'thuis'. Maar er is nog veel werk aan de winkel. De Vredesweek zet zich mee in. Jij toch ook?

thema | Vredesambtenaar Filip Deheegher vertelt over het vredesbeleid van de Stad Ieper. Een inspirerend voorbeeld dat aantoont dat iedere gemeente lokale vredesinitiatieven kan nemen.

thema | In de stad Antwerpen zet een team van vijf professionele bemiddelaars, bijgestaan door een 25-tal vrijwilligers, in op buurt- en burenbemiddeling. We spraken met Els Bruyndonckx, gedreven diensthoofd en al van bij de start betrokken bij bemiddeling in Antwerpen.

thema | Nood aan grenzen en grondregels. Een interview met Vredesinstituut-directeur Tine Destrooper en onderzoeker Maarten Van Alstein.

thema | Een bijzondere ontmoetingsplaats in Sleidinge

thema | De brug maken tussen asielzoekers en erkende vluchtelingen enerzijds en de oorspronkelijke inwoners anderzijds: het is geen evidente oefening. We vroegen Liesbeth Michiels van het team Welzijn - Integratie en Josée Goethals van AZIZ hoe men dat in Zemst aanpakt.

thema | De Vredesweek schuift vier aanbevelingen naar voor voor een lokaal vredesbeleid. In het dossier gaan we er dieper op in.

thema | Ook in 2018 hoogst relevant, een interactieve en inspirerende les over verbondenheid.

thema | Een workshop over vooroordelen, discriminatie en hoe we kunnen werken aan meer openheid en verdraagzaamheid

thema | Ga met je leerlingen de ontmoeting aan met wijkbewoners die zich thuis voelen in de bruisende wijken Kuregem, Matongé of de Marollen.

thema | Hoe komen we samen tot een klasklimaat waarin alle leerlingen zich thuis voelen en waar hun identiteiten welkom zijn?

thema | Ontdek met je klas waar leeftijdsgenoten zich thuis voelen.

thema | Een pakkend (prenten)boek gebaseerd op levensechte ervaringen van een Afghaans vluchtelingengezin uit Gent

thema | Op zoek naar een thuis

thema | Sinds de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië is losgebarsten, is de splitsing van België weer een hot topic in de Vlaamse media. Langs Waalse kant wordt er niet gesproken over de onafhankelijkheid.

thema | Onze samenleving is aan het vergrijzen. In 2030 zullen er in Vlaanderen 1,58 miljoen 65-plussers zijn. Jong zal oud moeten ondersteunen ondanks de grote verschillen tussen de twee leefwerelden.

thema | Ongeveer 650.000 Vlamingen, ofwel een op de tien, moesten in 2015 zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Toch horen we de stereotypen die rond armoede in de lucht hangen elke dag luider.

thema | Holebi’s versus hetero’s, twee verschillende werelden die langzaam maar zeker dichter naar elkaar groeien. Toch leven ze op één bepaald vlak nog uiteen.

thema | Racisme in Vlaanderen is doodgewoon, zei politiek filosoof Bleri Lleshi in een opiniestuk in Knack. Nonsens? Verleden tijd?

thema | 'Beestenberg': een plaats waar dieren samenkomen om problemen te bespreken en op te lossen. Aan de hand van acht dieren en tien verhalen word je wegwijs gemaakt in de geweldloze conflicttransformatie

partners