nieuws

Aanbeveling 4

Vredesinitiatieven nemen, bestaande initiatieven steunen en lokale vredesfiguren in de kijker zetten

De media staan vol met berichten over geweld en onrecht. Toch gebeurt er heel wat dat rechtvaardigheid en vrede net in de hand werkt. Bestaande vredesinitiatieven verdienen bemoediging en ondersteuning. Gemeenten kunnen ook zelf initiatieven opzetten, die het lokaal vredesbeleid vorm kunnen geven.

De gemeente kan:

  • berichten over vredesopbouwende initiatieven

  • logistieke of andere steun bieden aan vredesinitiatieven ( een lokaal ter beschikking stellen voor activiteiten of vergaderingen bijv., of gratis promotieruimte geven in het gemeenteblad, vervoer van materiaal, enz.)

  • lokale vredesfiguren ‘plechtig’ in de bloemen zetten. Er zijn verschillende internationale dagen en herdenkingsdagen waarop dat kan: Internationale Vrouwendag (8/3), Internationale Dag voor de Vrede (21/9) en de Vlaamse Vredesweek (21/9-2/10), Internationale Dag van de Geweldloosheid (2/10), Internationale Dag tegen Armoede (17/10), Wapenstilstand op 11 november, de enz. Op die manier krijgen deze inspirerende figuren niet alleen waardering, het wordt anderen meteen duidelijk dat ook ‘gewone’ mensen aan vrede kunnen werken.

 

 

partners