nieuws

|
14 september 2018

Iedereen Thuis, een taak van alle Vlaamse burgemeesters

Iedereen Thuis?

Het is weer zover! Naar jaarlijkse traditie en dit voor de 29ste keer voert Pax Christi Vlaanderen samen met meer dan dertig organisaties campagne rond een actueel thema. Als vredesbeweging zetten we ons uiteraard in voor vrede, ook in eigen samenleving. Daarom kiezen we in de huidige context van toenemende polarisatie voor de thematiek ‘Iedereen Thuis’, een onderwerp dat ons allen verbindt.

Het thuisgevoel heeft iets contradictorisch. Als het er is, sta je er niet bij stil. Maar voor hen die zo’n thuis missen, ernaar op zoek zijn, treedt vaak een gevoel van onbehagen, van onvrede op. Conflict en polarisatie loeren dan al snel om de hoek. ‘Thuis’ is daarom een essentiële factor voor een vredevolle samenleving. Immers, waar je ook woont, waar je vandaan komt of terechtkomt, iedereen heeft nood aan een plek waar hij/zij zich veilig weet, geborgen voelt en zichzelf kan zijn.

Dit jaar legt de Vredesweek uitdrukkelijk de link met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De campagne roept het lokaal beleidsniveau op om te investeren in een lokaal vredesbeleid, opdat een thuis voor iedereen mogelijk wordt.

 

Een belangrijke taak voor alle Vlaamse burgemeesters

‘Zich ergens thuis voelen’ is een noodzaak die burgemeesters over de partijgrenzen heen in heel Vlaanderen erkennen. Alain Wyffels (CD&V), burgemeester van Langemark-Poelkappele, stelt: “Het is belangrijk dat mensen zich in onze gemeente absoluut thuis voelen. We zijn daarvan, ook door onze geschiedenis, erg bewust. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Langemark-Poelkappele gedurende vier jaar totaal verwoest. Iedereen is toen moeten vluchten. Als we luisteren naar de verhalen  van onze voorouders, weten we wat het is om op een bepaald ogenblik geen thuis meer te hebben. Vandaar dat we er zoveel belang aan hechten.” Ook Bart Somers (Open Vld), burgervader in Mechelen, verwijst uitdrukkelijk naar het verleden van zijn stad. De Kazerne Dossin, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden en zigeuners werden samengebracht en op transport naar de vernietigingskampen werden gezet, is voor hem een symbool dat ons erop wijst dat de grote humane waarden centraal moeten blijven staan in de samenleving. “Mechelen vindt het heel belangrijk dat mensen niet naast maar met elkaar opgroeien. We voeren een beleid dat segregatie probeert te bestrijden, gettovorming te voorkomen; maar net in het dagelijkse leven van iedereen de diversiteit inbrengt”.

Iedere burgemeester die we in het kader van de Vredesweekcampagne spraken, hecht belang aan het thuisgevoel in zijn gemeente, al zijn de uitdagingen soms erg uiteenlopend. Joeri De Maertelaere (N-VA), burgemeester in Evergem, getuigt: “Op ons grondgebied bevindt zich een woonzorgcentrum voor bejaarden, instellingen voor mensen met een fysieke of mentale beperking en een psychiatrische instelling. We nemen als gemeentebestuur verschillende initiatieven, zodat ook die mensen zich thuis voelen in Evergem en er tegelijk bruggen worden gebouwd tussen de lokale samenleving en de inwoners van de verschillende centra.” Lommel worstelt dan weer met de toenemende verstedelijking: “Onze echte ambitie is om in dat stadje dat we zijn toch een zekere dorpsmentaliteit te behouden. Dat mensen elkaar moeten kennen, elkaar tegenkomen, bij elkaar langskomen en elkaar helpen. De rode draad in ons beleid is om mensen voortdurend samen te brengen.” Zo vertelt burgemeester Peter Van Velthoven (sp.a).

Jos Stassen (Groen), burgemeester in Kruibeke, vat het mooi samen: “We moeten ervoor zorgen dat mensen zich hier thuis voelen, waar ze ook vandaan komen. Of ze nu van Limburg komen zoals ik of van de ander kant van de wereld, of hier al generaties wonen. Dat ze zich goed voelen, graag naar school en de jeugdbeweging gaan, kunnen deelnemen aan het sociaal leven en hier gewoon graag wonen.”

 

 

Thuis in de Vredesweek

De burgemeesters staan er niet alleen voor. Dankzij de uitgebreide expertise van het partnerschap dat de Vredesweek uitdraagt, ondersteunen we het lokaal beleid met concrete aanbevelingen. Het werk is immers nog lang niet klaar. Over heel Vlaanderen zijn er mensen die zich vandaag niet thuis voelen.

Laat zien dat je vindt dat iedereen het recht heeft op een thuis en doe mee aan onze symbolische ‘deel dakjes’-actie. Hoe gaat dat in zijn werk? Simpel! Maak met je beide handen een ‘dakje’ boven je hoofd en leg dit vast op een foto of met de boomerang-app. Deel vervolgens het beeld via sociale media met #IedereenThuis. Roep je gemeente op om actie te nemen door ze in jouw bericht te ‘taggen’, bijvoorbeeld @Stad Roeselare. Zo ondersteun je mee de campagneboodschap.

Of kom naar één van onze talrijke activiteiten. Ga in dialoog over de uitdagingen in je eigen gemeente, ga het gesprek aan met je buren, deel verhalen, bezin over wat thuis voor jou betekent. Afspraak van 21 september tot 2 oktober.

partners