nieuws

21 september, Internationale Dag voor de Vrede, maar is er reden om vredesklokken te luiden?

Vandaag, 21 september, is het Internationale Dag voor de Vrede. De Verenigde Naties riepen deze dag uit om de hele internationale gemeenschap attent te maken op het belang van vrede, een goed dat men koestert als het er niet is en dat men haast smalend weglacht als het er is. Vandaag start ook de 29e Vredesweekcampagne met als thema ‘Iedereen Thuis’. Dit initiatief van Pax Christi Vlaanderen krijgt de steun van meer dan dertig organisaties uit het brede middelveld en van verschillende politieke partijen.

Ook het begrip ‘thuis’ is een goed waarnaar men hevig kan verlangen als men het niet heeft en dat quasi onbelangrijk wordt als men het wel heeft. Maar waar een thuis gemist wordt, duiken vaak problemen op. ‘Iedereen thuis’ wijst op de noodzaak om een eigen plek te vinden, waar je op adem kan komen, waar je je veilig voelt. Ergens thuiskomen heeft alles te maken met aanvaard zijn en gewaardeerd worden. Als dat ontbreekt, groeit er wrevel en frustratie, soms met geweld tot gevolg.

Vrede is zoveel meer dan geen oorlog. Toen op 11 november 1918 een wapenstilstand het einde van de Eerste Wereldoorlog bezegelde, luidden de vredesklokken. Maar met het stilleggen van de vijandelijkheden was vrede nog geen feit. Haat en wrok zinderen na en vormden de basis voor een nieuwe wereldoorlog.

Echte vrede komt tot stand waar mensen zich iedere dag inzetten voor elkaar; op een respectvolle manier. Echte vrede komt tot stand als we investeren in de plaats waar we wonen: onze buurt, wijk of gemeente, maar ook de bredere omgeving. Echte vrede komt tot stand als we datgene wat onrecht veroorzaakt gezamenlijk aanpakken.

21 september, Internationale Dag voor de Vrede, moet voor allen een moment zijn van bezinning rond oorlog en vrede in de wereld van vandaag. Vandaag zullen om 18 uur de klokken en beiaarden luiden voor vrede. Maar wat doen we met die oproep? We kijken met lede ogen naar de bombardementen in het Midden-Oosten en terreuraanslagen in zowat heel de wereld. Volgen we het broeierige discours en de leuzen die oproepen tot confrontatie of vergelding, of durven we nieuwe wegen inslaan en samen conflicten oplossen? Laten wij ons ringeloren door dreigementen met kernwapens en almaar ‘beter’, ‘preciezer’, ‘krachtiger’ wapentuig om conflicten te bezweren? Slikken we de ‘verfijnde’ manieren van oorlog voeren van achter computerschermen of, zonder menselijke bemoeienis zelfs, met killer robots? Het uitwerken van een nieuwe benadering van internationale vredesopbouw is meer dan ooit een wezenlijke opdracht. Laat het luiden van klokken en van beiaarden meer zijn dan een vrome wens of een cultureel moment!

partners