nieuws

Gespreksavond diversiteitsbeleid Ieper

De stad Ieper wordt gekenmerkt door toenemende diversiteit. Een verrijking maar tegelijk ook een uitdaging. Want hoe kan de stad op een integrale manier met nieuwkomers omgaan, hen begeleiden en betrekken? Maar vooral hoe kan men ervoor zorgen dat het samenleven op een positieve manier gebeurt? Als vredesstad maakt Ieper werk van vrede, niet alleen ver weg maar ook in eigen samenleving.  Daarom is het essentieel dat ze inzet op een diversiteitsbeleid.

In Ieper bestaan al heel wat positieve initiatieven, maar vaak worden ze gedragen door vrijwilligers zonder dat het lokaal bestuur ze ondersteunt. Om echt een impact te hebben is er nood aan een integraal diversiteitsbeleid uitgedragen door de lokale overheid. Met deze uitdaging voor ogen werd op 25 september een gespreksavond georganiseerd In het kader van de Vlaamse Vredesweek.

De aanwezigen, geëngageerde burgers, leden van het vredesfonds, schepenen of mensen uit de hulpverlening, luisterden eerst naar een 30 minuten durende keynote over de thematiek gegeven door Jozef De Witte, voormalig directeur van het Belgisch Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en 11.11.11. Na zijn toelichting gingen drie groepen aan de slag. Samen bespraken ze wat hen was bijgebleven maar eveneens wat er reeds in Ieper gebeurt. Vanuit die kennis werden de eerste lijnen uitgetekend voor een diversiteitsbeleid in de stad Ieper.  

Twee sleutelconcepten kwamen naar voor doorheen de avond: participatie en universal design. Participatie ziet het samenleven met nieuwkomers als meer dan integratie. Het komt niet uit één richting maar impliceert tweerichtingsverkeer. Het is iets wat we ook zien in ons eigen leven. Als er iemand nieuw in een vereniging komt of een nieuwe leerling in de klas, dan ligt het niet enkel aan die ene persoon of zij/hij deel wordt van de groep. Het is ook de taak van de groep om de ‘nieuwkomers’ uit te nodigen en de hand uit te steken om mee te doen.

Universal design roept dan weer op om bij alle maatregelen die een bestuur uitvaardigd, men nadienk over wie allemaal kan participeren. Nieuwkomer, Ieperling, jong, oud, ... iedereen moet maximaal toegang verzekerd worden.

Kortweg, de grote opdracht voor het volgende bestuur is om diversiteit mee te nemen al integraal thema. Alle burgers moeten de kans krijgen om maximaal te participeren en deel uit te maken van de stad Ieper. Enkel zo is Iedereen Thuis!

 Lees een uitgebreider verslag van de avond hier.

 

partners