nieuws

Herbeleef de Franciscaanse vredeswake

De slogan van de Vredesweek bestaat uit twee woorden. Het eerste woord is: ‘iedereen’.  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met deze woorden: “Iedere mens is gelijk in waardigheid geboren.” In het Evangelie lezen we dat God zijn liefde laat uitgaan naar iedereen zonder onderscheid.

Het tweede woord is: ‘thuis’. Dit woord drukt meer uit dan een dak boven het hoofd hebben. ‘Thuis zijn, ergens thuiskomen’ sluit aan bij het verlangen naar geborgenheid, het verlangen aanvaard te zijn en zich bemind te weten.

Hartelijk welkom – aan iedereen – hier in het huis van de Kapucijnen, hier in het huis van God, waar iedereen zich mag thuis voelen.

Met deze woorden ging de Franciscaanse vredeswake van start op donderdag 27 september. Samen dachten we na over wat thuis voor ons betekent en lieten we ons inspireren.

  

Wil  je de volledige wake herbeleven? Dat kan! Download hier de teksten van de avond.

partners