nieuws

Terugblik op de Vredesweek 2017

Als reactie op de toenemende polarisatie in eigen maatschappij voerde de Vlaamse Vredesweek in 2017 onder de slogan ‘Radicaal Samen #LiefdevolVerzet’ campagne voor een een positief en verbindend discours. De 28ste Vredesweek liep van 21 september tot 2 oktober en maakt deel uit van een tweejaarlijkse campagne omtrent de thematiek.

In 2017 lag de focus op liefdevol verzet. Dit verzet is een antwoord op de polarisatie tussen verschillende groepen in onze samenleving. De Vredesweek ging hiertegen in en trok de kaart van een positief en inspirerend verhaal, de kaart van de liefde. Liefde is een inspiratiebron: ze maakt het mogelijk om bruggen te bouwen en samen op te komen voor een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving. Zo was het doel van Vredesweekpartners om het almaar bitser klinkende politieke en maatschappelijke discours te kenteren. De campagne riep op om vanuit liefde af te stappen van het groeiend wij-zij-denken en constructief samen te werken.

Zoals elk jaar  werd deze boodschap uitgedragen dankzij een breed netwerk van samenwerkende organisaties en politieke bewegingen. 35 organisaties uit het maatschappelijk middenveld en 4 politieke bewegingen ondersteunden de Vredesweek inhoudelijk en/of financieel.

Verspreiding en duiding van de boodschap

Diverse producten zorgden ervoor dat het thema voor iedereen toegankelijk werd en de nodige diepgang kreeg. Zo konden jullie, de Koerier-lezers, in juli het campagnedossier ontdekken.  Dit dossier werd ook extern ruim verspreid. Daarnast boden verschillende toegankelijke documenten op de Vredesweek website verdere verdieping Naast dit algemeen aanbod boden we ook aan leerkrachten een divers pakket aan educatieve producten aan.

Tot slot werd de boodschap ook spiritueel verdiept. De werkgroep vredesspiritualiteit zorgde voor een digitaal bezinnend aanbod, ‘Vierend & Bezinnend’. Meer dan 316 personen waren geïnteresseerd en ontvingen tijdens de campagneweken om de twee dagen inspirerende teksten en gebeden, foto’s, filmpjes en ander beeldmateriaal, getuigenissen, liederen en citaten.

Activiteiten en acties over heel Vlaanderen

Dankzij 37 activiteiten werd ingezet op verdere sensibilisering en concrete acties. Op 21 september 2017, Internationale Dag van de Vrede, gaven we met de Staten-Generaal van de Liefde in de Bozar in Brussel het inspirerend startshot van de campagne. Andere inhoudelijke evenementen zijn bijvoorbeeld de avond over het boek ‘Uit liefde voor de islam’, het evenement ‘Antwerpen in al zijn kleuren’, het debat in het Vredescentrum over media en polarisering. Inspirerende figuren als Mohamed El Bachiri en Bleri Lleshi waren dan weer respectievelijk te gast in Brugge en Gent.

Op onze actiestanden nodigden we voorbijgangers en bezoekers uit om na te denken wat liefde voor hen betekend. Ze konden dit doen door het op te schrijven op een krijtbordje of door plaats te nemen in de babbelbox waar de getuigenis gefilmd werd.

In diverse provincies vonden vredeswakes en -wandelingen plaats op initiatief van lokale groepen. Hierbij kwamen enkele honderden mensen op een spirituele en bezinnende manier in aanraking met de campagne. Als actiemodel werd opgeroepen om als teken van liefdevol verzet stiltekringen te organiseren.

Bereik

De Vredesweek 2017 sloeg erin om de thematiek van de Vredesweek over heel Vlaanderen bekend te maken en zo de oproep tot een meer verbindend discours op de agenda te zettten. We denken zo aan de afname van het inhoudelijk en educatief materiaal, de activiteiten over heel Vlaanderen en het bezinnend aanbod. Daarnaast nemen we er ook graag de statistieken van de website even bij. Deze kende 5.754 unieke bezoekers. Dat de boodschap interesse opwekt blijkt uit het feit dat velen verschillende keren terugkomen en dat de gemiddelde bezoeker per sessie iets meer dan 2 minuten op de site vertoeft.

Op naar Vredesweek 2018

De Vredesweek gaat in 2018 verder op de theamtiek polarisering. In 2017 lag de focus op het discours en riepen we op tot meer verbondenheid en liefde Dit jaar kijken we hoe we lokaal dit samen-leven kunnen versterken.  We maken een brug met de gemeenteraadsverkiezingen. De boodschap is in de eerste plaats dat iedereen die ergens een warm nest vindt, ook zal bijdragen aan het lokale samen-leven. Spanningen en het gevoel van onveiligheid nemen af als we onze buren kennen, als we ons thuis en aanvaard voelen in onze wijk/gemeente/stad

 

partners