nieuws

Vredesweekpartner aan het woord: Westhoek Vredeshoek

Westhoek Vredeshoek is een nieuwe partner van de Vredesweek. Het platform is een initiatief van vredesfiguren en -organisaties uit de Westhoek. De provincie West-Vlaanderen doet letterlijk haar duit in het zakje en de 17 Westhoekgemeenten zullen het initiatief actief uitdragen.

Van oorlogsherdenkig tot actuele vredeswerking, dat is de missie van het vredesplatform. Met oog voor het verleden wil de Westhoek vandaag en morgen mee een vredesbeleid ontwikkelen door, van en voor de inwoners van de Westhoek.

Om het engagement handen en voeten te geven, beslist het platform om als eerste concreet engagement de Vredesweek uit te dragen. Elke Westhoekgemeente zal als minimaal engagement een ‘vouwhoek’ in haar bibliotheek installeren. Daar kunnen bezoekers vredesvogels vouwen, om de Vredesweek symbolisch kracht bij te zetten. Andere activiteiten zitten in de pijplijn. Vandaag investeren in vrede om leed zoals 100 jaar geleden in de Westhoek te voorkomen, is de boodschap.

We praatten erover met Dries Dehaudt, coördinator van Moeders voor Vrede en lid van de stuurgroep van Westhoek Vredeshoek.

 

Waar is het idee ontstaan om Westhoek Vredeshoek op te richten?

Dries Dehaudt: Van 2014 tot 2018 is de Eerste Wereldoorlog hier intens herdacht. De focus lag op de historische gebeurtenissen in onze regio, die immens geleden heeft onder het oorlogsgeweld. Maar we hebben bij al die herdenkingen ook een aantal kansen niet gegrepen. Afgezien van het bestuurlijke niveau zijn er hier heel wat actoren die rond vrede werken. Dus waarom niet de krachten bundelen en samen kijken hoe we als regio, als ‘Westhoek Vredeshoek’ vandaag werk kunnen maken van vrede.

 

Jullie vliegen er meteen ook in om de Vredesweek mee uit te dragen. Wat is voor jullie de meerwaarde van de Vlaamse Vredesweek?

Dries Dehaudt: Het is belangrijk dat alle actoren die rond vrede sensibiliseren of iets willen doen, samenkomen. We kunnen allemaal in onze eigen gemeente staan roepen, ieder met een eigen agenda. Maar dan krijg je een kakofonie van boodschappen. Als we samen met één duidelijk verhaal naar buiten komen en dat op zoveel mogelijk plaatsen laten weerklinken, staan we sterker.

Westhoek Vredeshoek moet het warm water niet opnieuw uitvinden. Als je gaat kijken naar wat er al bestaat, kom je bij de Vlaamse Vredesweek terecht. De Vredesweek is een voorbeeld van samenwerking van verschillende actoren die een gemeenschappelijke boodschap uitdragen. Dat kunnen wij meenemen in onze werking.

 

Wat zijn jullie dromen? Waar staan jullie over vijf jaar?

Dries Dehaudt: Als platform Westhoek Vredeshoek willen we lokale besturen en vzw’s verbinden met elkaar. We streven ernaar om samen succesvolle activiteiten te organiseren die in de regio een grotere weerklank vinden.

Maar Westhoek Vredeshoek is ook een merk. We willen de Westhoek een gezicht geven, niet alleen op het vlak van oorlog en herdenking, maar ook samen nadenken hoe de regio nu kan bijdragen tot duurzame vrede. Ik denk zo aan de politieke factor; onze burgemeesters hebben een lijn richting Brussel. Die kunnen ze ook gebruiken om vredesthema’s te bepleiten.

Waar we precies over vijf jaar gaan landen is nog niet volledig duidelijk. Vredeshoek is een jong initiatief en de verwachtingen van de verschillende partners zijn nog niet helemaal op elkaar afgestemd. Bij Moeders voor Vrede, waar ik voor werk, willen wij uiteraard dat vrouwen een fatsoenlijke plaats krijgen aan de onderhandelingstafel, bij Mesen Peace Village ligt de focus dan weer op de rol van jongeren… En ook tussen lokale besturen en vzw’s is het nog zoeken waar de ‘gemene delers’ liggen.

Al die uitdagingen zijn ook onze sterkte. Als je wil inzetten op bewustwording van de bevolking of van het brede publiek, dan kan je geen enkele doelgroep, geen enkele actor uitsluiten.

 

Samenwerking met de 17 Westhoekgemeentes hangt ook sterk af van de politieke realiteit in iedere gemeente. Hoe zien jullie dat?

Dries Dehaudt: Er is bij alle lokale besturen een grote bereidheid tot samenwerken. Het platform zou niet bestaan als dat engagement er niet was. We moeten de gemeentes wel een zekere vrijheid laten. Er is de coördinerende rol maar ook de ruimte voor lokale initiatieven. De afgevaardigde ambtenaren die Westhoek Vredeshoek opvolgen vanuit hun bestuur weten perfect wat kan en niet kan.

 

Wat is voor jou persoonlijk de meerwaarde van Westhoek Vredeshoek?

Dries Dehaudt: Ik geloof dat niemand immuun is voor leed, ook al wordt dat tegenwoordig dikwijls beweerd. Zogezegd omdat we er te vaak mee geconfronteerd worden in de media. Zeker in de Westhoek, waar het oorlogsverleden zo prominent aanwezig is, is dat niet het geval.

Een wereld zonder oorlog is natuurlijk een verre droom. Maar alle kleine facetten die daaraan bijdragen, zorgen voor stappen in de goede richting. We zitten met heel wat inspirerende mensen en organisaties rond de tafel. Door in contact te staan met initiatieven die zich inzetten voor vrede, versterkt het engagement zichzelf automatisch. Van het één komt het ander.

 

Interview: Thomas Deweer

partners